Norlandia Talma

Norlandia Talma on Talmassa sijaitseva, pieni luontopainotteinen päiväkoti. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Norlandia Talma on luontopainotteinen päiväkoti

Luontopainotteisuus näkyy päiväkotimme toiminnassa lapsen aidon uteliaisuuden ja liikkumisen mahdollistamisena arjessa ulkona ja sisällä, säällä kuin säällä. Retkeilemme päiväkodin lähiympäristöissä, askartelemme luonnon materiaaleista ja harjoittelemme yhdessä lasten kanssa kierrättämistä sekä käymme läpi kestävän kehityksen periaatteita. Lapsille välitetään positiivinen asenne luonnossa viihtymistä, oppimista ja tutkimista kohtaan. Heitä rohkaistaan nauttimaan luonnosta monipuolisesti ikätasonsa ja yksilöllisten taitojensa mukaisesti. Luonto on osa päiväkotimme jokapäiväistä arkea.

Toimintamme pohjautuu luontopainotteisuuden lisäksi Sipoon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Miksi meille?

Yksilöllisyys – Lapsesi saa yksilöllistä  kasvatusta ja huolenpitoa. Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa ja luomme kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtevää laadukasta varhaiskasvatusta. Meille on tärkeää, että näemme ja kuulemme aidosti ryhmän jokaisen lapsen. Lapset saavat leikkiä, oppia ja kasvaa turvallisesti muutaman lapsen pienryhmässä omahoitajan kanssa. Päiväkotimme ovat auki ympäri vuoden ja joustamme tarvittaessa aukioloajoissamme perheiden tarpeen mukaisesti.

Pienryhmätoiminta - Päiväkodin toiminnan kulmakivi on pienryhmätoiminta, pienessä ja tutussa ryhmässä lapsen on helppo toimia sekä oppia ja oivaltaa uusia asioita. Ohjattu toiminta on  merkittävässä roolissa, mutta kaikkein tärkeimpänä asiana koemme turvallisen ja lämpimän ilmapiirin lapsen jokaisena päiväkotipäivänä. Ohjatun toiminnan vastapainona lapsi tarvitsee leikkiä, läheisyyttä, syliä, silitystä ja lämpimiä hymyjä. Olemme aidosti läsnä ja kuuntelemme toista – niin lasta kuin aikuista. Haluamme rohkaista lasta toimimaan itsenäisesti, tutkimalla ja kokeilemalla lapsi oppii asioita itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Itse tekeminen antaa onnistumisen kokemuksia, joilla on myönteinen vaikutus lapsen itsetuntoon. 

Monipuolinen varhaiskasvatus – meistä on tärkeää tarjota lapsellesi kokemuksia monipuolisesti eri osa-alueilta. Meillä leikitään, taiteillaan, lauletaan, liikutaan ja retkeillään aktiivisesti! Lapset ovat innokkaita ja iloisia oppijoita – haluamme tarjota lapselle mahdollisuuksia kokeilla ja touhuta turvallisessa, kannustavassa ilmapiirissä.

Aktiivinen tiedonkulku – Suullisten kuulumisten lisäksi viestimme lapsen päivistä kuvin ja tekstein oman sovelluksemme kautta tai paperilla. Kasvatustyömme perusta on avoin ja toimiva yhteistyö perheiden kanssa, kasvatuskumppanuus vanhempien ja henkilökunnan välillä on avain lapsen hyvään päiväkotipäivään ja antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kohdata lapset ja perheet yksilöllisesti

Maistuva ruoka omasta Sipoon keittiöstä – Ruokamme tulee päivittäin omasta  Keittiöstämme Sipoosta. Keittiöllä kuunnellaan aktiivisesti pienten ja isojen ruokailijoiden palautteita ja reagoidaan niihin hyvinkin nopeasti.  Keittiö huolehtii, että ruokamme sisältää runsaasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia, mahdollisimman vähän sokeria ja maistuu meille kaikille!  Keittiölle myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä ja kertoa toiveistaan.

Luonto – Kaikki päiväkotimme toteuttavat monipuolista varhaiskasvatusta. Luonnossa retkeily on meille erityisen tärkeä toimintamuoto. Koulutamme henkilökuntamme Metsämörri-ohjaajiksi.